1. W sali zabaw obowiązuje dobry humor i uśmiech od ucha do ucha.

2. Dziecko wchodzi na salę zabaw tylko pod opieką osoby dorosłej. Możliwe jest pozostawienie dziecka (< 4  lat) pod opieką personelu sali zabaw pod warunkiem uzgodnienia tego faktu z obsługą oraz po wypełnieniu ankiety n/t dziecka.

3. Wszystkie dzieci wchodzą na konstrukcję zabawową i dmuchańca tylko w skarpetkach.

4. Ubrania wierzchnie oraz rzeczy, które mogą przeszkadzać w zabawie pozostawiamy w szatni.

5. Dzieci nie mogą mieć podczas zabawy jakichkolwiek niebezpiecznych ani drogocennych przedmiotów. Bardzo proszę o zdjęcie okularków, pozostawienie telefonów oraz biżuterii u opiekunów. Znalezienie telefonu lub kluczyka od samochodu w kulkach jest nie lada wyzwaniem

6. Na terenie sali zabaw wolno spożywać produkty wyłącznie przy stolikach oraz w salkach urodzinowych.

7. Sala przeznaczona jest dla dzieci do lat 12. Przepustowość konstrukcji wynosi 30 dzieci.

8. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w sali zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie. 


Na sali zabrania się:
1. Wspinania po zewnętrznych ścianach konstrukcji, skakania ze zjeżdżalni do basenu oraz zjeżdżania głową w dół.

2. Niszczenia konstrukcji, zabawek lub elementów wystroju.

3. Wspinania się na ściany boczne dmuchanej trampoliny.

4. Wchodzenia na konstrukcję i dmuchańca z jedzeniem lub piciem. 


Kochani rodzice i opiekunowie:
1. Na sali zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.

2. Na salę zabaw wchodzimy tylko w obuwiu ochronnym (dostępne gratis) lub w skarpetkach .

3. Za szkody na osobie lub mieniu spowodowane przez dziecko odpowiadają opiekunowie!

4. Ewentualne obrażenia ciała, wypadki należy bezwzględnie zgłosić przed opuszczeniem sali. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie zostaną uznane za nie powstałe w sali zabaw.

5. Rodziców dzieci do lat 3 serdecznie zapraszamy do towarzyszenia pociechom na konstrukcji i trampolinie. Dzieciom będzie raźniej a Wy bawicie się gratis

5. Wykupienie biletu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

6.Prowadzący salę zabaw nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie urazów/ szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń Sali/ nieprzestrzeganiem Regulaminu.


Regulamin urodzin w Sali Zabaw Mimi Play.


1. Przyjęcie urodzinowe jest organizowane w Sali zabaw Mimi Play & klubie Relax w Pruszkowie.

2. Termin przyjęcia urodzinowego można zarezerwować osobiście lub telefonicznie.

3. Jeśli zaliczka nie zostanie wpłacona w ciągu 5 dni od dnia zarezerwowania terminu przyjęcia
urodzinowego, rezerwacja zostanie anulowana.

5. Zaliczka wynosi minimum 50 zł.

6. Wpłacana zaliczka  nie podlega zwrotowi natomiast w przypadku zdarzeń losowych możliwa jest zmiana terminu przyjęcia.

7. Na czas trwania przyjęcia urodzinowego udostępniamy oddzielną salę urodzinową. Sale urodzinowe są do wyłącznej dyspozycji dziecka i jego gości wraz z opiekunami Czas wynajmu wynosi 2, 5 godziny, licząc od godziny ustalonej przy rezerwacji.

8. Wymagana liczba gości to minimum 8 osób za które Zamawiający uiszcza ustaloną opłatę. Opłata ta nie ulega zmniejszeniu, jeśli któryś z gości nie pojawi się na przyjęciu. W przypadku większej liczby gości - powyżej 8 osób pobierana jest opłata za rzeczywistą liczbę przybyłych.

9. Kategorycznie zabronione jest przynoszenie własnego czajnika do salki urodzinowej. Jest to podyktowane troską o bezpieczeństwo dzieci. Opiekunowie mają możliwość skorzystania z naszej kawiarenki, gdzie za dodatkową opłatą mogą zamówić kawę, herbatę itp.

10. Dopłatę do zaliczki należy uiścić w dniu przyjęcia urodzinowego, po przybyciu wszystkich gości.

11. Dzieci są zobowiązane do spożywania poczęstunku tylko w sali urodzinowej.

12. Dzieci do ukończenia 1 roku życia bawią się na urodzinach bezpłatnie, natomiast maluszki do ukończenia 2 lat płacą tylko połowę ceny biletu.

13. Przynoszenie i spożywanie alkoholu jest surowo zabronione.

14. Zamawiający może dostarczyć na przyjęcie urodzinowe własny tort, jednakże sala zabaw  nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.

15. Za gości zaproszonych na przyjęcie urodzinowe odpowiedzialny jest prawny opiekun jubilata.

16. Wszystkie informacje dotyczące urodzin umieszczone na stronie internetowej w zakładce URODZINY oraz w sali zabaw stanowią integralną część regulaminu.

17. Uczestnicy przyjęcia urodzinowego są zobowiązani do przestrzegania głównego regulaminu sali zabaw Mimi Play.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu & życzymy miłej zabawy!